Tuesday, 26 April 2016

Program Pembangunan Sukarelawan

Seri Kembangan, 16 Januari 2016. Satu Program Pembangunan Sukarelawan telah diadakan di pejabat Persatuan KanWork. Program ini bertujuan mengumpulkan sukarelawan baharu yang berminat untuk menyumbangkan tenaga untuk KanWork. Seramai 11 orang sukarelawan baharu menghadiri sesi taklimat ini. Taklimat berkaitan KanWork dan aktiviti-aktiviti KanWork telah diberikan oleh Dr. Mariana Mohd Yusof selaku Setiausaha KanWork. Hasil daripada taklimat tersebut para sukarelawan  berpeluang untuk mengenal pasti biro-biro yang bersesuaian dengan minat dan kepakaran masing-masing. Para peserta juga telah memberikan beberapa cadangan untuk membantu agar pengoperasian KanWork menjadi lebih efektif . Pada akhir program diharapkan agar sukarelawan baharu KanWork ini dapat terus memberikan sumbangan secara berterusan demi kepentingan KanWork.

No comments:

Post a Comment