Friday, 3 June 2016

PEER SUPPORT KANWORK


Persatuan Kanser KanWork, SERI KEMBANGAN, 30 APRIL 2016. Biro Sokongan Dan Lawatan Pesakit telah mengadakan satu sesi peer support di Pejabat KanWork. Tujuan sesi ini di adakan adalah untuk para pesakit, survivor, serta penjaga (carer) berkongsi pengalaman sepanjang menghadapi cabaran kanser. Seramai 18 peserta telah hadir yang terdiri dari pelbagai latar belakang kanser. Fasilitator sesi peer support ini ialah Dr. Nor Aniza Mohd. Ali. Di antara topik yang dibincangkan ialah berkenaan dengan rawatan, ubat, kanser berulang, pemakanan serta sokongan emosi.

No comments:

Post a Comment