Tuesday, 26 November 2019

RISALAH KANSER BAHARU TERBITAN KanWork


Persatuan Kanser KanWork, 25 November 2019 –KanWork telah membangun dan menerbit bahan pendidikan dalam bentuk risalah bagi memberi kesedaran kepada pesakit serta orang awam. Risalah Kanser Nasofarinks merupakan risalah terkini terbitan KanWork yang boleh diperolehi dalam salinan cetak dan salinan lembut. Sehingga kini, sebanyak 11 jenis penyakit kanser telah diterbitkan dalam bentuk risalah. Risalah ini dipamer dan diedarkan semasa program kesedaran awam anjuran KanWork. Risalah ini juga boleh didapati dengan berkunjung ke (i) Pejabat KanWork; (ii) menghubungi talian helpline 1-800-22-8672; atau (iii) memuat turun dari laman web www.kanwork.org. KanWork ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua penaja dan individu yang telah memberi sumbangan dalam pembangunan serta percetakan risalah ini. 

No comments:

Post a comment