Aktiviti


KanWork mengadakan pelbagai program dan aktiviti sokogan terutamanya kepada para pesakit, Kanser survivor dan ahli keluarga termasuklah  program-program pendidikan, kesedaran dan sokongan Kanser. Di antara aktiviti utama yang diadakan ialah :

 1. Kumpulan Sokongan (Support Group) : Kumpulan yang dikendalikan untuk pengidap kanser yang bersedia untuk berbual, berkongsi pengalaman dan membantu antara satu sama lain.
 2. Lawatan ke Wad : Melawat pesakit kanser yang akan menjalani pembedahan dan/atau yang telah menjalani pembedahan di hospital.
 3. Lawatan ke Rumah : Melawat pesakit kanser di rumah.
 4. Talian Helpline (1 800 22 8672) : Medium perkhidmatan talian telefon secara percuma untuk orang ramai mendapatkan sokongan serta maklumat yang berkaitan dengan kanser
 5. Pendidikan Komuniti : Pengamal perubatan dan golongan profesional berkongsi pengetahuan dan pengalaman mereka tentang perkara-perkara yang berkaitan dengna kanser bersama ahli-ahli komuniti.
 6. Jaringan Rakan Sebaya : Jaringan sokongan telefon rakan sebaya akan membantu pemanggil dengan berkongsi pengalaman mereka sendiri berkenaan rawatan, pengamal perubatan, sokongan ahli keluarga dan pelbagai situasi khusus berkenaan kanser.
 7. Sokongan jaringan e-Group : Satu kemudahan e-mail untuk memudahkan komunikasi di kalangan ahli-ahli. Ini juga merupakan satu program pendidikan untuk meluaskan pengetahuan IT di kalangan ahli-ahli kumpulan.
 8. Aktiviti riadah & sosial : Qigong, 'aerobic', perjumpaan sosial, lawatan sambil belajar, sambutan Aidil Fitri, Majlis Apresiasi dan sebagainya.
 9. Pusat Sumber Kanser : Pusat yang memuatkan koleksi bahan pendidikan kanser untuk rujukan pesakit dan orang awam di CaRE dan Hospital Putrajaya. Aktiviti perkhidmatan sokongan untuk pesakit kanser juga dijalankan di sini.
 10. Program untuk sukarelawan : Sukarelawan dialu-alukan untuk menjalankan aktiviti pentadbiran, perkhidmatan sokongan, 'outreach', acara dan lain-lain peluang. Kanwork mengalu-alukan sukarelawan

Activities 
KanWork organizes various programmes and activities especially to patients, cancer survivors and their family members, which include prevention programmes as well as awareness,education and cancer support campaigns. The main activities carried out comprise:
 1. Support group activities conducted by cancer survivors for cancer patients who are ready to talk, share experiences and support each other.
 2. Ward visit: Visit cancer patients who will be undergoing surgery and / or who have undergone surgery at hospital.
 3. Home visit : Visit cancer patients in their homes.
 4. Helpline (1 800 22 8672) : Cancer telephone helplines are one medium for people affected by cancer and the general public for getting information about cancer
 5. Community education: KanWork cooperates with government bodies and non-governmental organizations as well as other medical professionals to conduct various awareness and prevention programmes at the community level.
 6. Peer network: Peer phone support network (Helpline) was held to enable the caller to share knowledge, experience, problems and cancer specific conditions.
 7. E-group Web support: An email facility to facilitate communication among members.
 8. Leisure and social activities: Activities like Qigong , aerobic, social gatherings and field trips etc.
 9. Forming the Cancer Resource Centre at Hospital Putrajaya which contains a collection of educational reference materials for cancer patients and the general public.
 10. Volunteer Programme: Volunteers are welcome to carry out administrative activities, support services, outreach and other opportunities.

No comments:

Post a comment